બુલડોઝર TY220

  • Normal Structure Bulldozer TY220

    સામાન્ય માળખું બુલડોઝર TY220

    TY220 બુલડોઝર અર્ધ-કઠોર સસ્પેન્ડ, હાઇડ્રોલિક ટ્રાન્સફર, હાઇડ્રોલિક કંટ્રોલ ટ્રેક ટાઇપ બુલડોઝર છે. પ્લેનેટરી, પાવર શિફ્ટ ટ્રાન્સમિશન જે યુનિલીવર સંચાલિત છે.