બુલડોઝર TY230-3

  • Normal Structure Bulldozer TY230-3

    સામાન્ય માળખું બુલડોઝર TY230-3

    TY230-3 બુલડોઝર અર્ધ-કઠોર નિલંબિત, હાઇડ્રોલિક ટ્રાન્સફર, હાઇડ્રોલિક નિયંત્રિત ટ્રેક પ્રકાર બુલડોઝર છે. પ્લેનેટરી, પાવર શિફ્ટ ટ્રાન્સમિશન જે યુનિલીવર સંચાલિત છે.